logo4
Podstawowym celem Fundacji jest działalność artystyczno-kulturalna, szczególnie w zakresie podnoszenia kultury muzycznej,
głównie w społeczeństwie regionu Puszczy Kurpiowskiej.
 

Celami szczegółowymi są:

1. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Wzbogacanie i promowanie życia kulturalnego na terenie Puszczy Kurpiowskiej.
3. Rozbudzanie zainteresowania muzyką klasyczną, podnoszenie poziomu wiedzy o muzyce.
4. Krzewienie muzyki klasycznej na terenie Puszczy Kurpiowskiej.
5. Podtrzymywanie muzyki ludowej regionu kurpiowskiego oraz innych regionów Polski ze szczególnym uwzględnieniem muzyki sakralnej.
6. Promowanie muzyków i zespołów rozpowszechniających ludowe i klasyczne tradycje muzyczne.
7. Wspieranie i tworzenie możliwości rozwoju dla zdolnych artystów - muzyków.
8. Propagowanie wykonawstwa muzyki liturgicznej podczas Liturgii.
9. Podtrzymywanie i reaktywowanie tradycji chórów kościelnych.
10. Podnoszenie kwalifikacji muzyków kościelnych.
11. Działania społeczno-wychowawcze dla umuzykalnienia dzieci, młodzieży i ludzi starszych.
12. Inicjowanie działań wykorzystujących potencjał twórców i artystów mających wpływ na uatrakcyjnienie oferty
     turystycznej i artystycznej.
13. Działania profilaktyczne mające na celu zmniejszenie szkód zdrowotnych i skutków społecznych spowodowanych
     spożywaniem alkoholu, 
paleniem tytoniu i używaniem narkotyków.